JW Player goes here

Vítejte v době datové

Představte si fotoaparát, který od počátku vesmíru
snímá každou vteřinu obrázek o velikosti 8 kB. Za 14
miliard let tím vznikne ohromný objem dat.

Ale pozor! Už 6. května 2013 lidstvo vytvořilo více
informací, než náš fiktivní fotoaparát. Aby nevznikl
chaos, někdo musí tak velké množství dat uspořádat.
Nečekejte na dobu datovou. Informujte se, proč jsou
data tak důležitá, už teď.

Objem 8kB fotografií planety Země od Velkého třesku je
0 000 000 000 000 000 000 000
Bytů dat.
Právě teď existuje na světě
0 000 000 000 000 000 000 000
Bytů dat.

Problém

Současné informační technologie produkují a zpracovávají stále větší objemy dat - strukturovaných i nestrukturovaných údajů, k nimž patří databázové záznamy, texty, tabulky, fotografie, audio a video, stejně jako obsah sociálních sítí, záznamy ze senzorů a měřicích zařízení, geolokační data, textové zprávy a telefonní hovory - a mnoho dalších typů údajů.

Podniky i jednotlivci proto nutně potřebují efektivní nástroje umožňující data uložit, zabezpečit a používat.

Řešení

Společnost EMC Corp. je vedoucím světovým dodavatelem produktů a řešení v oblasti IT infrastruktury. Vyvíjí, vyrábí a dodává hardware i software pro ukládání dat, jejich archivaci a zálohování, stejně jako ucelené systémy pro správu podnikových dat a informací (ECM - Enterprise Content Management).

Dále je EMC dodavatelem bezpečnostních řešení a systémů řízení datových center. Patří k průkopníkům zcela nové kategorie řešení zahrnovaných pod název Big Data, umožňujících pracovat s mimořádně velkými datovými objemy dat, jaké vznikají například v sociálních sítích.

Chcete vědět více?

*povinné údaje